Mahkeme Kararları

ÖRNEK MAHKEME KARARI 1:
DAVACI TARAFINDAN KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM ÇUBUKLARININ ADET SINIRLAMASI OLMAKSIZIN DOKTORUN ÖNGÖRDÜĞÜ MİKTARDA BEDELSİZ OLARAK VERİLMESİ İSTEMİYLE DANIŞTAY 10. DAİRE BAŞKANLIĞINDA 2003/1254 ESAS SAYISINA KAYIT İLE GÖRÜLMEKTE OLAN İPTAL DAVASINDA: DANIŞTAYCA İSTEMİMİZ HAKLI GÖRÜLEREK DAVA KONUSUNA İLİŞKİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLMİŞTİR. KARŞI TARAF YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINA İTİRAZ ETMİŞ İSE DE DANIŞTAYCA İTİRAZIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR. 29 KASIM 2005 TARİHİNDE DAVANIN DURUŞMASINA GİRİLMİŞTİR. DANIŞTAY 10. DAİRENİN 2003/1254E.2005/7400K. SAYILI KARARI İLE SSK SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 14.01.2003 TARİH VE 1845 SAYILI İŞLEMİ İLE DAYANAĞI OLAN 24.03.1999 TARİHLİ, 13-300 EK SAYILI GENELGENİN 5. PARAGRAFININ İPTALİNE, DAVACI KENDİ ALDIĞI ÇUBUK YADA CİHAZLARA İLİŞKİN FATURA İBRAZ EDEMEDİĞİNDEN TAZMİNAT İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR.
 
 ÖRNEK MAHKEME KARARI 2:
 TÜRKİYE DİYABET VAKFI TARAFINDAN 2003 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI’NIN İPTALİ TALEBİ İLE AÇILAN DAVANIN DANIŞTAY 5. DAİRE 2003/1710 E. 2004/3956 K. SAYILI KESİNLEŞMİŞ BULUNAN KARARINDA: DİYABETLİ HASTALARIN KULLANMAK ZORUNDA OLDUĞU KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM CİHAZI VE ÇUBUKLARININ 657 SAYILI KANUNUN ANILAN 209. MADDESİ KAPSAMINDA YER ALAN TEDAVİ GİDERLERİ İÇİNDE KABUL EDİLMESİNİN GEREKTİĞİ VE BAŞKACA BİR HÜKME GEREK KALMADAN BEDELLERİNİN ÖDENECEĞİ, YADA BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI KAPSAMINDA DÜZENLENECEKLERSE, KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM CİHAZ VE ÇUBUKLARINA BÜTÇE UYGULAMA TALİMATINA EKLİ ÖDENMESİ GEREKLİ TEDAVİ GİDERLERİNE İLİŞKİN ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELER İÇİNDE YER VERİLMESİ VE BU ŞEKİLDE BEDELLERİNİN ÖDENMESİ GEREKTİĞİ BELİRTİLMEKTEDİR.
 

ÖRNEK MAHKEME KARARI 3:
 DAVACI …. TARAFINDAN, DİYABETLİ ÇOCUĞUNA VELAYETEN KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM ÇUBUKLARININ HERHANGİ BİR ADET SINIRLAMAIS OLMAKSIZIN VE BEDELSİZ OLARAK VERİLMESİ İSTEMİYLE İDARİ İŞLEMİN VE BU İŞLEMİN DAYANAĞI OLAN TALİMATIN İPTALİ TALEBİYLE VE TAM YARGI TALEBİYLE DANIŞTAY 5. DAİRE BAŞKANLIĞINDA 2003/3143 ESAS SAYISINA KAYIT İLE GÖRÜLEN DAVADA DANIŞTAYCA TALEBİMİZ YÖNÜNDE KARAR VERİLMİŞ VE İPTAL VE TAM YARGI DAVASI BİRLİKTE OLARAK AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA, DAVA DOSYASINA SUNMUŞ OLDUĞUMUZ BEDELİ KARIŞLANMAYAN TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

ÖRNEK MAHKEME KARARI 4:
TÜRKİYE DİYABET VAKFI TARAFINDAN 2003 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI’NIN İPTALİ TALEBİ İLE AÇILAN DAVANIN DANIŞTAY 5. DAİRE 2003/1710 E. 2004/3956 K. SAYILI KESİNLEŞMİŞ BULUNAN KARARINDA: Diyabetli hastaların kullanmak zorunda olduğu kan şekeri ölçüm cihazı ve çubuklarının 657 sayılı Kanunun anılan 209. maddesi kapsamında yer alan tedavi giderleri içinde kabul edilmesinin gerektiği ve başkaca bir hükme gerek kalmadan bedellerinin ödeneceği, yada Bütçe Uygulama Talimatı kapsamında düzenleneceklerse, kan şekeri ölçüm cihaz ve çubuklarına Bütçe Uygulama Talimatına ekli ödenmesi gerekli tedavi giderlerine ilişkin araç-gereç ve malzemeler içinde yer verilmesi ve bu şekilde bedellerinin ödenmesi gerektiği belirtilmektedir.

ÖRNEK MAHKEME KARARI 5:
DAVACI TARAFINDAN KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM ÇUBUKLARININ ADET SINIRLAMASI OLMAKSIZIN DOKTORUN ÖNGÖRDÜĞÜ MİKTARDA BEDELSİZ OLARAK VERİLMESİ İSTEMİYLE DANIŞTAY 10. DAİRE BAŞKANLIĞINDA 2003/1254 ESAS SAYISINA KAYIT İLE GÖRÜLMEKTE OLAN İPTAL DAVASINDA: Danıştayca istemimiz haklı görülerek dava konusuna ilişkin yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Karşı taraf yürütmenin durdurulması kararına itiraz etmiş ise de Danıştayca itirazın reddine karar verilmiştir. 29 Kasım 205 tarihinde davanın duruşmasına girilmiştir. Danıştay 10. Dairenin 2003/1254E.2005/7400K. Sayılı kararı ile SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğünün 14.01.2003 tarih ve 1845 sayılı işlemi ile dayanağı olan 24.03.1999 tarihli, 13-300 Ek sayılı Genelgenin 5. paragrafının iptaline, tazminat işleminin isteminin reddine (davacı kendi aldığı çubuk yada cihazlara ilişkin fatura ibraz edemediğinden bu talebin reddine karar verilmiştir.) karar verilmiştir.

English
 • HAKKIMIZDA
 • TIP MERKEZLERİ
 • KAMPLAR
 • DİYABETİ ÖĞRENELİM
 • BASINDA BİZ
 • YAYINLAR
 • Profesyonel Alan
 • Yararlı Bilgiler
  Bizi Takip Edin
  Bize Ulaşın
  Abidei Hürriyet Cd. Merkez Mah. Nakiye Elgün Sk. No: 64-66 ŞİŞLİ/İSTANBUL
  Tel: 0212 296 05 04 Fax: 0212 296 85 50
  E-mail
  turkdiab@turkdiab.org
  Copyright © 2016 Türkiye Diyabet Vakfı. Tüm hakları saklıdır! İzinsiz içerik alıntısı yapmak yasalara aykırıdır.
  Bize Ulaşın
  Abidei Hürriyet Cd. Merkez Mah. Nakiye Elgün Sk. No: 64-66 ŞİŞLİ/İSTANBUL
  Tel: 0212 296 05 04 Fax: 0212 296 85 50