Kuruluş ve Tarihçe

Türkiye Diyabet Vakfı 24 Haziran 1996 yılında kurulmuş, 1997 yılında Uluslararası Diyabet Federasyonu (International Diabetes Federation-IDF) üyeliğine kabul edilmiş, 2000 yılında T.C. Bakanlar Kurulu kararı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı onayı ile
Kamuya Yararlı Vakıf statüsü tanınmıştır.

Türkiye Diyabet Vakfı öncelikle Türkiye’de olmak üzere diyabetle mücadele ve diyabetli kişilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda diyabetli hastalara, diyabetle uğraşan bilim adamları ve diğer sağlık çalışanlarına ve halka yönelik eğitsel, sosyal, bilimsel çalışmalarını, bakım ve tedavi hizmetlerini Türkiye çapında ve uluslararası alanda sürdürmektedir.
 

Vakfımızın amaçları ve faaliyetleri aşağıda kısaca özetlenmiştir;
 
 1. Diyabet alanında farkındalığın ve bilincin artırılması: Diyabetin erken tanısı, tedavisi ve diyabetle ilişkili organ hasarlarının önlenmesi yada varlığında zamanında müdahale için diyabeti toplumun gündemine getirmek, diyabet konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla çeşitli sosyal aktiviteler, toplantılar, halka yönelik kan şekeri taramaları yapmak vakfımızın öncelikli hedefi olmuştur. 

  Diyabeti durdurmanın ve kontrol altına almanın en etkin yöntemi toplumda farkındalık ve duyarlılık oluşturulması ve erken tanısıdır. Türkiye Diyabet Vakfı olarak “Diyabeti Durduralım” Projesi kapsamında Guinness Dünya Rekoru’nu,  Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında 7042 kişinin kan şekerini ölçerek ülkemize kazandırdık ve uluslararası saygın diyabet kuruluşları arasına girdik. 
   
 2. Diyabetlilerin sosyal haklarının iyileştirilmesi: Diyabetli hasta haklarına hem kamuoyunun dikkatini çekmek hem de hastaları varolan hakları konusunda bilgilendirmek için paneller, halk toplantıları düzenlenmektedir. Vakıf bünyesinde oluşturulan Hasta Hakları Hukuk Bürosu’nda halihazırda hizmet vermektedir. 18 yaş altında hiçbir sosyal güvencesi olmayan diyabetlilerin insülin ihtiyacını karşılamak için “İnsülin Destek Birimleri” kuruldu.

  2003 yılından itibaren 2010 yılına kadar Türkiye Diyabet Vakfı koordinatörlüğünde her Dünya Diyabet Günü’nde diyabetle ilgili sağlık ve hasta örgütleri temsilcileri ve Sağlık Bakanlığı temsilcisi ve/veya T.B.M.M. temsilcilerinin katılımıyla Diyabet Platformu toplantıları gerçekleştirildi.

  2011 yılında ise bu toplantılar İstanbul’da Diyabet Parlamentosu’na dönüştürüldü. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Diyabet Vakfı koordinatörlüğünde yapılan oturuma daha önceki yıllardaki katılan resmi kurumlar ve sivil toplum örgütlerine ek olarak Cumhurbaşkanlığı temsilcilerinin de katılıdığı toplantılar devam etmektedir.
   
 3. Diyabetliler ve aileleri için diyabet eğitimi: Hastalara ve ailelerine yönelik düzenli eğitim programları sürdürülmektedir. Vakıf açtığı Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi’nde bir yandan eğitim programları düzenlerken diğer yandan diyabetlilerin çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunabildikleri bir alan yaratmıştır.

  1996’dan beri her yıl yaz döneminde gençlere yönelik kamp gerçekleştirilmektedir. 3 ayda bir yayınlanan ve International Committe of Diabetes Magazine – ICDM üyesi olan “Diyabet ve Yaşam “ dergisinin yanı sıra çeşitli kitap ve broşürler hazırlanmaktadır. 
   
 4. Diyabet alanında bilim düzeyinin yükseltilmesi ve diyabet ekibinin eğitim kalitesinin geliştirilmesi: Türkiye Diyabet Vakfı hekimlere, hemşirelere, diyetisyenlere yönelik kongre, sempozyumlar, kurslar organize etmekte veya organizasyonunda yer almaktadır. 1999 yılından beri Türk Diyabet Cemiyeti ile birlikte her yıl Ulusal Diyabet Kongresi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 1999 yılında Diyabet Hemşireleri Sempozyumu ve Diyabet Diyetisyenleri Sempozyumu da ilk kez satellit toplantılar olarak düzenlenmeye başladı. 

  Doktor, hemşire, diyetisyenlere yönelik Uzmanlık Eğitim Kursları, toplantılar düzenlenmektedir. 

  Diyabetle ilgili bilimsel yayınların yanı sıra 3 ayda bir bilimsel dergi “Diabetes Forum”, ayrıca 4 ayda bir diyabet bilimi ve stratejileri geliştirme dergisi “Diyabete Bakış” dergisi yayınlanmaktadır.

  Türkiye Diyabet Vakfı diyabet alanındaki bilimsel aktiviteleri desteklemek için her yıl  “Diyabet Proje Destek Ödülü”, “Bilimsel Yayın ve Bildiri Ödülü” ve “Yurtdışı Araştırma Destek Ödülü” vermektedir. Her üç ödülün Seçici Kurulu’nda Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden Öğretim Üyeleri yer almaktadır.
   
 5. Türkiye Diyabet Vakfı Tedavi ve İzlem Merkezleri: Vakıf diyabetli hasta takip ve tedavi hizmetlerini halihazırda İstanbul’da  Avrupa yakasında    diğeri Asya yakasında iki Dahiliye Tıp Merkezinde sürdürmektedir. 

  Türkiye Diyabet Vakfı’nın Şile’de Diyabetli çocukların kamplarının sürekli olacağı Şile Diyabet Yaşaa Köyü’nün  yapım çalışmaları sürmektedir.
   
 6. Bilimsel ve sosyal alanlarda uluslararası faaliyetler: Dünya Sağlık Örgütü ve IDF önderliğinde Avrupa’da diyabet bakım ve araştırmalarının iyileştirilmesine yönelik St. Vincent Deklarasyonu’nun X. Yıl toplantısının 1999 yılında İstanbul’da düzenlenmesinde ve organizasyonunda aktif olarak yeralmıştır. 1997 ve 1999 yıllarında Karadeniz Ülkeleri Diyabet toplantılarını (BLACKSEA DIAB), 2005 yılında X. EASD Hypertension in Diabetes Study Group toplantısı ve 1.Ulusal Diyabet Hipertansiyon Sempozyumu’nu, 2008 yılında European Atherosclerosis Society Kongresi Satellit Sempozyumu olan “New Horizons in the Treatment of Atherosclerosis, Dyslipidemia and Obesity in Diabetes”   başlıklı toplantıyı düzenlemiştir.

  Türkiye Diyabet Vakfı yurtdışında yaşayan, gerek sosyokültürel farklılıklar, gerek beslenme alışkanlıkları daha da önemlisi yabancı dil nedeniyle diyabet bakım ve takibinde zorlukla karşılaşan göçmen Türk diyabetli hastalara yönelik DIABLIVA projesini her ülkedeki ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürmektedir. Bu amaçla Türk kökenli nüfusun yoğun olarak bulunduğu ülkelerde bir yandan diyabetli kişilere, diğer yandan sağlık hizmeti sunan sağlık ekibine ulaşılmakta, sorunların üstesinden gelinmesinde destek sağlamak amacıyla ülkelerdeki diyabet örgütlerinin motivasyonu sağlanarak beraber çalışılmaktadır.
   
 7. Bölgesel ve ulusal projelerin geliştirilmesi: Türkiye’nin sosyal ve kültürel mozaiği göz önüne alınarak diyabetle ilişkili problemleri bölge içinde lokal olarak çözümlemek ve sağlıkla ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini arttırmak amacıyla bölgesel projeler gerçekleştirilmektedir. Bölgesel projelerin ilk örneği 2000 yılında başlatılan “Güneydoğu Anadolu Diyabet Destek Projesi - GAPDİAB”dır. Uluslar arası Diyabet Federayonu’nun Diabetes Voice dergisinde de örnek bir proje olarak yer almıştır. Bu projeyi daha sonra “Doğu Anadolu Diyabet Destek Projesi – DOĞUDİAB” ve “Çukurova Diyabet Destek Projesi – ÇUKUROVADİAB” izlemiştir. 

  Ulusal çapta ise Türkiye Diyabet Vakfı koordinatörlüğünde ülkemizde diyabetle ilişkili 25 kuruluşun iştirakiyle diyabetten korunma, diyabetin etkili tedavisi, organ hasarlarının önlenmesi ve diyabet hastalarının yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlarıyla diyabet alanındaki ulusal vizyonun, hedeflerin ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik “Diyabet 2020: Vizyon ve Hedefler” projesi 2009 yılında başlatılmıştır. Bu proje T.C. Sağlık Bakanlığı himayesinde sürdürülmekte ve Uluslararası Diyabet Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgeleri tarafından desteklenmektedir.  

  Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2011yılında Türkiye çapında “Diyabeti Durduralım!” projesi başlatılmıştır. Projenin genel amacı, diyabetin yaşamın her alanında gündem konusu haline getirilmesi ve yaşam boyu diyabetten korunma bilincinin geliştirilmesidir. Türkiye çapında tüm bölgelerde üç yıl süre ile uygulanacak projede çocuklardan gençlere ve ailelere, medyadan kamu kurumlarına kadar her kesime hitap edecek programlarla diyabetle ilgili alanlarda farkındalık ve bilinç yaratılacaktır. Türkiye Diyabet Vakfı koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek projeye Diyabet Diyetisyenliği Derneği, Diyabet Hemşireliği Derneği, Diyabetle Yaşam Derneği ve Ulusal Beslenme Platformu Derneği desteklemektedir. Ayrıca bu modüler projenin uygulama sürecinde çalışma alanlarında ilgili Kurumlar ve Sivil Toplum Örgütleri ile beraber yürütülmektedir.

  Türkiye Diyabet Vakfı koordinatörlüğünde ulusal çaptaki diğer bir proje “Akran Aracılığıyla Diyabet Eğitimi”dir. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve World Diabetes Foundation desteğiyle gerçekleştirilen bu projeye 2012 yılında başlanmış ve 4 yıl sürmüştür. Projenin ana amacı Tüm Türkiye genelinde diyabet eğitiminin yaygınlaştırılması ve diyabetli kişiler arasındaki paylaşımın arttırılmasıdır.
English
 • HAKKIMIZDA
 • TIP MERKEZLERİ
 • KAMPLAR
 • DİYABETİ ÖĞRENELİM
 • BASINDA BİZ
 • YAYINLAR
 • Profesyonel Alan
 • HAKKIMIZDA
  Bizi Takip Edin
  Bize Ulaşın
  Abidei Hürriyet Cd. Merkez Mah. Nakiye Elgün Sk. No: 64-66 ŞİŞLİ/İSTANBUL
  Tel: 0212 296 05 04 Fax: 0212 296 85 50
  E-mail
  turkdiab@turkdiab.org
  Copyright © 2016 Türkiye Diyabet Vakfı. Tüm hakları saklıdır! İzinsiz içerik alıntısı yapmak yasalara aykırıdır.
  Bize Ulaşın
  Abidei Hürriyet Cd. Merkez Mah. Nakiye Elgün Sk. No: 64-66 ŞİŞLİ/İSTANBUL
  Tel: 0212 296 05 04 Fax: 0212 296 85 50